• <input id="0amgm"></input>
  <input id="0amgm"><acronym id="0amgm"></acronym></input>
 • <table id="0amgm"><strong id="0amgm"></strong></table>
  <object id="0amgm"></object>
 • <menu id="0amgm"><u id="0amgm"></u></menu>
 • <input id="0amgm"><u id="0amgm"></u></input>

  SüPER Gü?LER ED?N?N

  GEFORCE? RTX SUPER? SER?S?

  AVLANMAK ???N GEL??T?R?LD?

  GEFORCE RTX SATIN ALIN, WOLFENSTEIN?: YOUNGBLOOD OYUNUNU KAZANIN.*

  FPS OYUN KAZANDIRIR

  144 FPS BATTLE ROYALE
  GEFORCE TARAFINDAN DESTEKLENMEKTED?R

  CUDA’DAN ARM’A DESTEK.
  EXASCALE SüPER B?LG? ??LEME G?DEN YEN? B?R YOL.

  H?zland?r?lm?? yaz?l?mlar?yla Arm CPU’lar?na destek veren NVIDIA, enerji tasarruflu ve yapay zeka ?zellikli süper bilgi i?leme giden yeni bir yola ?ncülük ediyor.

  NVIDIA RTX SUNUCU

  Yeni, gü?lü bir referans mimarisiyle geli?mi? render alma deneyimini ya?ay?n.

  Ma?aza

  RTX. It’s On.

  Kü?ük ama kuvvetli. Sadece 99 $. NVIDIA CUDA mimarili, yapay zekal? bilgisayar tüm yapay zekal? modellerde ?al???r.

  Ba??ms?z her ?ey i?in tümle?ik platform

  Hizlanin. Sava? ba?ladi.

  Oyun

  GeForce? RTX SUPER? Serisi

  Klasik, geli?tirilmi? deneyimi yeniden ya?ayin hem de ger?ek zamanli ray tracing ile.

  GeForce RTX? sat?n al?n, Wolfenstein?: Youngblood? oyununu kazan?n.

  144 FPS BATTLE ROYALE
  GEFORCE TARAFINDAN DESTEKLENMEKTED?R

  Yapay Zeka Haberleri

  Veri bilimi uzmanlar?, Microsoft Azure'da makine ??renimi projelerini art?k daha h?zl? bir ?ekilde h?zland?rabilirler.

  PyTorch veya TensorFlow kütüphanelerine sahip Tensor ?ekirdekleri'ni kullanarak yaln?zca 2 sat?r kod ile 3 kata kadar h?zlan?n.

  Modern Yapay Zeka, NVIDIA Isaac SDK ile otonom cihazlara ta??n?yor.

  NVIDIA GPU h?zland?ran kütüphaneler ile Yapay Zeka’n?n gücünden yararlan?n.

  Veri Merkezinde AI

  Python ?zellikli NVIDIA DGX-2?, bir saat i?inde 20 milyon al?m sat?m simülasyonu ?al??t?rarak geriye d?nük test konusunda yeni bir kalite düzeyine imzas?n? att?.

  Dünyan?n ?nde gelen iki HPC ?irketi birle?iyor.

  NGC, GPU h?zland?rmal? Yapay Zeka'y? daha da ileriye ta??mak i?in geli?iyor.

  NVIDIA’dan dünyan?n en h?zl? 22. süper bilgisayar?: NVIDIA DGX SuperPOD. Otonom ara? geli?imini h?zland?rmak i?in süper bilgisayardan nas?l yararland???m?z? ke?fedin.